Skip to content

ביקוש קלורי

    ביקוש קלורי מה מרכיב את הדרישה הקלורית? הצרכים הקלוריים באים לידי ביטוי בקילוקלוריות (קק"ל) וקובעים את כמות האנרגיה שהגוף צריך… Read More »ביקוש קלורי